המרטש

  • Ripper

    המרטש

    המרטש מתאים לאדמה קשה רופפת, אדמה קפואה, סלע רך, סלע בלוי וחומרים קשים יחסית, הנוח לפעולות מאוחרות יותר. זוהי כיום תוכנית בנייה יעילה ונוחה ללא פיצוץ.